Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Praktijk
Huid- & Oedeemtherapie Jolien Bongers is gevestigd aan de Bossestraat 6 te Schaijk.

U wordt bij Huid- & Oedeemtherapie Jolien Bongers uitsluitend op afspraak behandeld. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken waarna u wordt teruggebeld. De wachttijd in de wachtruimte bedraagt niet langer dan 20 minuten. Openingstijden van 8.30 tot 18.00 uur.

Bij verhinderingen dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren worden afgemeld. Anders wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Afmelden kan telefonisch of via info@huidtherapiebongers.nl.

Rechten en plichten
In de periode dat u behandeld wordt heeft zowel de huidtherapeut als u rechten en plichten. Zo staat in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dat een huidtherapeut u informatie dient te verstrekken in begrijpelijke taal. De geheimhoudingsplicht, waarbij de privacy van de patiënt wordt gewaarborgd, is eveneens van toepassing.

Er wordt van u verwacht dat u de huidtherapeut goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van uw problematiek. Dit in het belang van uw persoonlijk behandelplan.


Klachtrecht
Een klacht kunt u in eerste instantie voorleggen aan uw huidtherapeut. Wanneer uw klacht naar uw mening niet is opgelost, kunt u de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) inschakelen. De NVH is aangesloten bij de klachten en geschillenregeling die bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici is ondergebracht. Zij nemen de klacht verder in behandeling wanneer de NVH onvoldoende voor u heeft kunnen betekenen. Voor meer informatie wordt u verwezen naar www.huidtherapie.nl.

Betalingsvoorwaarden
Betaling kan geschieden, binnen 14 dagen, na ontvangst van de factuur of contant na de behandeling. U kunt de factuur dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding.

Bij enkele behandelingen worden de facturen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.